Sportskælder

Sportskælderen findes under bygning 3 på Høje Skodsborgvej. Indgang i gavlen ved trappen ned mod Badehotellet.

For benyttelse af Sportskælderen gælder følgende regler:  

Adgang: Adgang til Sportskælderen sker ved brug af system nøgle, som også bruges til andre fællesarealer som tagterrasser, cykelkældre og vaskerum. Alle har lige ret til anvendelse af Sportskælderen, dvs. at sidst-ankomne i ejerforeningen har samme ret som først-ankomne til at benytte udstyret.

Brugsret: Sportskælderen må benyttes af beboere i EF Høje Skodsborg og deres gæster. Husdyr har ikke adgang. Gæster skal være ledsaget af en myndig beboer (over 18 år) og hver beboer kan maksimalt medbringe 1 gæst ad gangen.

Børn: Børn under 16 år har adgang ifølge med voksne, som under børnenes ophold ikke må forlade afdelingen. Børn under 16 år, som træffes alene i Sportskælderen, vil blive bedt om at komme igen ifølge med en voksen.

Regler: 

 • Sportskælderen er åben

Mellem kl. 06 og 21 på hverdage mandag til og med fredag

Mellem kl. 08 og 21 lørdag, søndag og helligdage

 • Maskiner og andet sportsudstyr skal behandles med respekt og med fornøden omhu
 • Sprit udstyr af efter brug
 • Egne motionsmåtter/udstyr må gerne medbringes – men må ikke opbevares i sportskælderen. Hvis du vil donere noget motions udstyr til Sportskælderen så kontakt CEJ Ejendomsadministration A/S på mail jda@cej.dk
 • Tobaksrygning er forbudt
 • Affald må kun henkastes i de dertil opstillede affaldskurve
 • Ikke alkoholiske drikkevarer må gerne medbringes til at slukke tørst under træning. Vin, Alkohol og øl må ikke medbringes
 • Berusede personer har ikke adgang
 • Støjende adfærd er forbudt og der henstilles til at musik under træning holdes til et lavt støjniveau og brug gerne hovedtelefoner, af hensyn til beboerne i bygningen
 • Enhver beboer har ret til at gribe ind ved overtrædelser af reglementet
 • Det påhviler den sidste person, der forlader Sportskælderen, at sørge for, at døren er låst og at lyset er slukket

Omklædning: Der er ikke omklædnings faciliteter, så klæd om hjemmefra. Udefodtøj må ikke bruges, så skift til indendørssko før du træner.

Ansvar: Du træner på eget ansvar og EF Høje Skodsborg har ikke en forsikring, der dækker, hvis du får en skade under benyttelse af Sportskælderens faciliteter. Udstyret bliver serviceret 2 gange årligt, hvor en tekniker kommer ud og efterser alt, efterspænder og smører udstyret.

Skader på udstyr opstået under brug skal meddeles til CEJ Ejendomsadministration A/S på mail jda@cej.dk, så det kan blive udbedret hurtigst muligt.

Hold træning: Ifølge aftale med EF Høje Skodsborgs bestyrelse kan der afvikles små hold med undervisning – det er tænkt som en mulighed for at lave stræk/styrkeøvelser, yoga, meditation og lignende med kvalificeret instruktør for beboere (max 8 personer) af 1-2 timers varighed, hvor sportskælderen ikke kan benyttes af andre beboere.

Eventuelle reservationer kan ses på Sportskælderens tavle. Hvis den aftalte holdundervisning ikke er startet 15 minutter efter aftalt start tid bliver lokalet ’givet fri’ og andre kan benytte det.

Toilet og køkken faciliteter: Toilet og køkken faciliteter bedes benyttet efter hensigten og efterlad det gerne, som du selv ville møde det, når du kommer igen.

Generelt: Medbragte værdigenstande og motionsudstyr, der opbevares i Sportskælderen, er på eget ansvar.

Overtrædelse: Såfremt EF Høje Skodsborgs bestyrelse bliver bekendt med overtrædelse af ovenstående reglement, vil pågældende ejere modtage en advarsel. I grove tilfælde eller gentagelsestilfælde vil de pågældende blive forment adgang til Sportskælderen. For skader på fælles ejendom, vil skadevoldende beboer eller dennes myndige værge blive gjort erstatningsansvarlig.

Rigtig god fornøjelse med træningen!