Affald

Affaldssortering sker efter kommunens regler. Der er opstillet forskellige affaldscontainer, hvor det relevante affald skal placeres i. Affaldet skal sortes i pap, papir, glas, plast, metal, elektronik og restaffald.

Restaffald skal lægges i pose, posen lukkes forsvarligt og smides i affaldsskakten i trappeopgangen. Der må selvsagt ikke være gløder i affaldet og vådt affald skal pakkes særligt omhyggeligt ind. Skakten må ikke anvendes efter klokken 22.00. Det anbefales, at så frem man smider flere poser ud om dagen, at gå ned i skralderummet med de ekstra poser, idet vores container under skakten bliver overfyldt, hvilket medfører ekstra arbejde for ejendomsmesteren.

Papir, pap, glas, plast og metal lægges i de opsatte containere, som er beregnet til den type, der smides ud. Pap må ikke være vådt. Porcelæn må ikke smides i glas container.

Derudover er der opsat en beholder til elektronik (ledninger, computere, radioer, støvsugere, lamper mm.), en beholder til batterier, en beholder til porcelæn, samt en spand til el- sparepærer. Alle fire beholder står placeret bag garagerne ved storskraldpladsen.

Storskrald
Afhentning af storskrald foretages 1.tirsdag i lige måneder. De ting, der skal smides ud, sættes bag garagerne ved storskraldpladsen, højst to dage i forvejen.

Effekter fra ombygninger; hårde hvidevarer, radiatorer samt maling, spraydåser og kemikalieaffald mv. er ikke storskrald. Det henvises til Containerhaven, Rundforbivej 174, 2850 Nærum.

Omgivelserne
Der må ikke henstilles kasserede genstanden på vores fælles areal. Skoven og skrænterne må ikke bruges som skraldeplads for eks. kasserede urtepotter eller potteplanter.

Her kan du læse mere om kommunens regler: Affald | Rudersdal Kommune