Ejendomsservice

Henvendelser vedrørende den daglige drift skal ske til Ejendomsservice,

Ejendomsservice kan kontaktes på telefon 39 27 90 90 mandag – fredag mellem kl. 7.00 og 17.00

Kontortiden er mandag kl. 8.00-8.30

Ved akut opståede forhold, vandskade og lignende, kan opkald ske til vagt på telefon 40 75 84 08.

Vand- og øvrige skader skal anmeldes til både ejendomsservice og administrator.

Bemærk, at tilkaldelse sker for egen regning, medmindre skaden skyldes forhold, som foreningen er ansvarlig for.