Bestyrelse

Bestyrelse 2023

Under opdatering

  • Stig Bøgh Karlsen, 28, 1.tv. (formand)
  • Morten Auscher, 28, 2.tv. (næstformand)
  • Berit Haasum, 12 2.tv.
  • Lene Vinqvist, 10, 2.tv.
  • Helle Holmsgaard, 22, 2.th.
  • Marie Nielsen, 24, 1.th (suppleant)
  • Henvendelser til bestyrelsen skal ske via CEJ. CEJ behandler henvendelserne og videreformidler i relevant omfang disse til bestyrelsen, som efterfølgende behandler dem på et ordinært bestyrelsesmøde. Tilbagemelding vil som hovedregel ske via CEJ.